Program lojalnościowy

Aneks z dnia 29.11.2019 roku do Regulaminu programu Społem znaczy Razem z dnia 22 maja 2018, który wchodzi w życie w dniu 30 grudnia 2019 r.
 § 6, pkt. 3. otrzymuje brzmienie:
Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 400 punktów przysługuje Bon o wartości 20 złotych, a za zgromadzenie 800 punktów Bon za 50 zł.
§ 7, pkt. 9. otrzymuje brzmienie:
Nagrody są realizowane zgodnie ze zwolnieniem podatkowym, wynikającym z zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym sprzedaży premiowej.