Zarząd

Prezes Zarządu                mgr Tadeusz Dworski

Główna Księgowa          mgr inż. Hanna Oczkowska
Członek ZarząduCzłonkowie Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca - mgr Anna Rybicka
Z-ca Przewodniczącej - Alicja Żydek
Sekretarz - Grażyna Zarychta
Członek - Kazimiera Wąsala
Członek - Barbara Kozak
Członek - Jadwiga Strychalska
Członek - Monika Sykut