Struktura

I.    PREZES ZARZĄDU

1.    Sekcja ds. Organizacji, Kadr, Spraw Społeczno-Samorządowych i bhp:
        
       Małgorzata Goral - kierownik,spec. ds. org. i bhp

2.    Radca Prawny  - Marta Witaszek

3.    Dział Handlowy:
       Jadwiga Strychalska - kierownik
       Monika Sykut - st. referent

4.    Piekarnia: 
       Leszek Lesic -po kierownik

5.    Ciastkarnia:
       Joanna Piaseczna - kierownik

 

II.    GŁÓWNY KSIĘGOWY

1.    Dział Administracyjno-Księgowy:
       Janina Bernat - kierownik
      

2.    Komórka Remontowa