O firmie

Za datę powstania dzisiejszej "POMOCY" przyjęto dzień 1 sierpnia 1907 r., kiedy to władze carskie pozwoliły na założenie w Puławach Stowarzyszenia Spożywców, które następnie przyjęło nazwę Okręgowego Stowarzyszenia Spożywców "POMOC". Już w pierwszych dniach sierpnia 1907 r. założyciele Stowarzyszenia "POMOC" uroczyście dokonali otwarcia pierwszego sklepu branży spożywczej.
Pierwsze ogólne zebranie członków Stowarzyszenia "POMOC" odbyło się w dniu 5 lutego 1908 r. w sali puławskiego hotelu "BRISTOL" (obecna siedziba banku spółdzielczego). Ważnym momentem w historii powstałego Stowarzyszenia Spółdzielczego Spożywców "POMOC’ było przystąpienie w 1909 r. do Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie. Okres trwania I wojny światowej w bardzo znacznym stopniu ograniczył działalność Stowarzyszenia Spożywców "POMOC".
Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 r. Spółdzielnia rozpoczęła prężną działalność w samym mieście, jak również i w terenie. Prowadziła 6 sklepów, z tego 2 w Puławach, a po jednym w Górze Puławskiej, Osinach, Młynkach i na Włostowicach oraz liczyła 816 członków.
W roku 1928 Stowarzyszenie Spożywców "POMOC" osiąga dalsze sukcesy, a jego działalność zyskuje coraz większe uznanie społeczeństwa. Zorganizowane zostały następne dwa sklepy, których łącznie jest już osiem. Za 26 tys. zł zakupiono plac o powierzchni 2 tys. m2 położony w centrum miasta, który do chwili obecnej jest własnością Spółdzielni (dziś stoi tu budynek administracji Zarządu Spółdzielni, sklep nr 1 i SDH "Powiśle").

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy z pierwszej połowy lat trzydziestych dosięgnął również puławską "POMOC". Obroty w Spółdzielni systematycznie z roku na rok spadały.
Działania wojenne we wrześniu 1939 r. spowodowały ogromne straty, również w naszej Spółdzielni. Spaleniu uległy sklepy w Puławach i Górze Puławskiej, zrabowano sklep w Kazimierzu, skład towarów w Puławach i piekarnię, spłonęły pomieszczenia biurowe, księgi handlowe i listy członków.

Już w dniu 18 września w rozbitej jeszcze piekarni, do której można było wejść jedynie przez okno, rozpoczęto produkcję i sprzedaż pieczywa dla ludności polskiej. W roku 1940 Okręgowe Stowarzyszenie Spożywców "POMOC" prowadziło już 5 sklepów, piekarnię, zatrudniało 20 pracowników, liczyło 678 członków.

Lata 1945-1949 to okres szybkiego i dynamicznego rozwoju Spółdzielni. Na koniec 1949 r. Spółdzielnia "POMOC" prowadziła już 16 sklepów, w tym 1 we własnym budynku oddanym do użytku w 1948 r. oraz piekarnię, zatrudniała 150 osób, zrzeszała 1629 członków. Na początku lat pięćdziesiątych Spółdzielnia poszerzyła swoją działalność o gastronomię i masarstwo.
Staraniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni z początkiem lat sześćdziesiątych rozpoczęto w Puławach budowę największego obiektu handlowego jakim był Spółdzielczy Dom Handlowy.

Druga połowa lat siedemdziesiątych to zupełnie nowy okres w działalności Spółdzielni. W 1976 r. w wyniku jednostronnych decyzji rządowych, Spółdzielczości Spożywców "Społem" powierzono prowadzenie na terenie miast prawie całego handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi codziennego użytku, gastronomii, piekarnictwa oraz część przetwórstwa spożywczego.

Decyzje te objęły również naszą Spółdzielnię, kiedy to musieliśmy oddać nowo powstałemu przedsiębiorstwu państwowemu wszystkie sklepy z artykułami przemysłowymi, w tym również Spółdzielczy Dom Handlowy, pozostawiając sobie tylko obrót artykułami chemiczno-kosmetycznymi i gospodarstwa domowego oraz całą sieć detaliczną handlującą artykułami spożywczymi.

Dzień 14 listopada 1982 r. to data doniosła i przełomowa w historii naszej Spółdzielni. Po 15-letniej przerwie Spółdzielnia "POMOC" w wyniku podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Zebranie Założycieli Członków w miejsce dotychczasowego oddziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie, stała się ponownie samodzielną i samorządną Powszechną Spółdzielnią Spożywców "POMOC" w Puławach, pracującą do dnia dzisiejszego.

Obecnie prowadzona przez Spółdzielnię działalność gospodarcza koncentruje się na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz produkcji piekarskiej i ciastkarskiej. Spółdzielnia prowadzi na dzień dzisiejszy 6 sklepów spożywczych (w tym 2 typu "GAMA i 3 typu  "Mini GAMA" ), 2 stoiska spożywcze w miejskiej hali targowej, 1 sklep przemysłowy z art. agd oraz piekarnię i ciastkarnię.

Spółdzielnia zatrudnia aktualnie 89osób i zrzesza 245członków. Członkowie i pracownicy Spółdzielni to ludzie zaangażowani, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą.
 
 
W listopadzie 2011 r. podczas V Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, Spółdzielnia nasza wyróżniona została okolicznościową statuetką „Innowacyjna Spółdzielnia Społem”, w uznaniu innowacyjnych działań kreujących nowoczesny wizerunek „Społem”.
W IV kw 2011 r.Spóldzielnia nasza jako trzecia w Polsce spośród wszystkich Spółdzielni "Społem"zrzeszonych w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spozywców "Społem" przystąpiła do programu lojalnosciowego "Społem znaczy Razem".Klientom Spółdzielni zostało wydane bezpłatnie ponad 2500 kart lojalnościowych ,a wo kresie funkcjonowania tego programu z tytułu dokonywania zakupów w sklepach Społdzielni zostało wypłacone kilkaset tysięcy złotych premii.
 
W m-cu grudniu 2012 r. w ramach 41. edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Warszawską Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS, Spółdzielnia otrzymała statuetkę „Orła Agrobiznesu”.
 
Mając na uwadze dobro naszego pięknego miasta i szlachetny dorobek licznej rzeszy członków i pracowników minionego 109-lecia działalności, nie zaprzestajemy wyznaczania sobie kolejnych zadań. Spółdzielnia zawsze podążała za zmieniającymi się w gospodarce warunkami, dochowując wierności podstawowym zasadom i wartościom spółdzielczym. Dlatego też w swoim codziennym działaniu przywracamy i nadajemy nowe znaczenie takim wartościom jak:
-         aktywny współudział członków w zarządzaniu Spółdzielnią,
-         przestrzeganie demokracji wewnątrz Spółdzielni,
-         troska o innych pojmowana jako solidarność w szerokim tego słowa znaczeniu.
 
Bardzo ważną sprawą w naszym codziennym działaniu była i jest współpraca z władzami i organami samorządowymi powiatu i miasta. Spółdzielnia jest częścią składową puławskiej społeczności i na miarę swoich aktualnych możliwości aktywnie stara się uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programów lokalnego rozwoju.
 
 
Pracownicy o najdłuższym stażu zatrudnienia w 109-letniej historii Spółdzielni:
 
Nogalski Jan
magazynier detalu
1945-1992
47 lat
Niedopytalska Krystyna
kierownik sklepu
1946-1992
46 lat
Krawczyk Bogusława z-ca kierownika sklepu nr 52 1972-2015 43 lat
Tylutki Bolesław
masarz
1949-1990
41 lat
Matraszek Krystyna piekarz 1973-2014 41 lat
Łazińska Irena
instruktor nauki zawodu
1952-1992
40 lat
Matras Stanisław
kierownik piekarni
1952-1992
40 lat
Wójcicki Mieczysław
V-ce Prezes Zarządu
1952-1992
40 lat
Grzegorczyk Krystyna
z-ca kierownika dz. księgowości
1953-1992
39 lat
Ambryszewska Stanisława
kierownik sklepu
1957-1994
37 lat
Matras Antoni
piekarz
1962-1999
37 lat
Łukasik Karol
kierownik dz. handlowego
1957-1994
37 lat
 
Pracownicy o najdłuższym stażu pracy w 109-letniej historii Spółdzielni aktualnie pracujący:
 
 
 
 
Bernat Janina
kierownik działu księgowo-administr.
zatr. od 1973 r.
43 lat
Jędrusiak Zdzisław
pracownik kom. remontowej
zatr. od 1973 r.
43 lat
 
 
 
 
Kosidło Krystyna
sprzedawca w sklepie nr 3
zatr. od 1974 r.
42 lat
Kowalczyk Urszula
z-ca kier. sklepu nr 66
zatr. od 1975 r.
41 lat
Dworski Tadeusz
Prezes Zarządu
zatr. od 1976 r.
40 lat
Gawryjołek Jadwiga
kier. sekcji ds. org., kadr i społ.-samorządowej
zatr. od 1976 r.
40 lat
Dyka Bożena
kier. sklepu nr 66
zatr. od 1977 r.
39 lat
Kawka Teresa
kier. sklepu nr 1
zatr. od 1977 r.
39 lat
Gałkowska Urszula
sprzedawca w sklepie nr 3
zatr. od 1977 r.
39 lat