"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "POMOC"„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „POMOC” w Puławach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt: DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 267 412,44 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście zł 44/100 ).

 

 

W roku 2017 "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców  w Puławach obchodzi Jubileusz 110-lecia swojej nieprzerwanej działalności. Z tej okazji  6 stycznia 2017 r. na uroczystym Koncercie Noworocznym organizowanym  corocznie przez Prezydenta Miasta Puławy, Spółdzielnia nagrodzona została przez Prezydenta Puław honorową Statuetką "SYBILLI". Jest to wyjątkowo zaszczytne i honorowe wyróżnienie przyznawane specjalnie przez  Prezydenta  Miasta na wniosek powołanej w tym celu specjalnej kapituły,  za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji miasta. Statuetki te wręczane są nieprzerwanie od 2005 roku w ilości 2-3 szt. /w kategorii indywidualnego wyróżnienia dla pojedynczej osoby oraz dla organizacji społecznej lub zakładu pracy/. Statuetkę taką można otrzymać tylko jeden raz. Nagrodę dla najstarszej, powstałej 110 lat temu Spółdzielni w Puławach odebrali - Pani Anna RYBICKA Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Pani Hanna OCZKOWSKA - Główna Księgowa- członek Zarządu Spółdzielni. W swoim krótkim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna RYBICKA podkreśliła m.in. " że kapitał Spółdzielni to dorobek wielu pokoleń, ale największym naszym potencjałem byli i są zatrudnieni w niej ludzie - dzisiaj gdy w mieście działa wiele hiper-i supermarketów /jest ich 11/, nadal utrzymujemy się na miejscowym rynku , dając pracę ponad 90 osobom.

Podczas tego uroczystego koncertu licznie zgromadzeni uczestnicy w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" mieli  okazję także do obejrzenia kroniki filmowej z 2016 roku uwieczniającej  wydarzenia z życia miasta.

Na zakończenie na scenie wystąpił jeden z najbardziej utalentowanych zespołów wykorzystujących rozbudowaną sekcję dętą w naszym kraju , czyli wrocławski Dziubek Band. Muzycy rozpoczęli od wiązanki przebojów Michaela Jacksona  w wersji instrumentalnej, by następnie pokazać własne aranżacje kolęd oraz polskich i zagranicznych hitów, m.in. Czesława Niemena i Amy Winehouse.

 

                                                                                     

W dniu 12.01.2017 r. na uroczystej gali w Lublinie, zorganizowanej przez  ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi i gospodarce "PULS BIZNESU" - "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców  "POMOC" Puławy /jako jedna z dwóch Spółdzielni Społemowskich z woj. lubelskiego wspólnie z PSS "ROBOTNIK"  Zamość  /w rankingu Gazele Biznesu - dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm – uhonorowana została przez w/w dziennik  GAZELĄ BIZNESU za rok 2016.